Pomoc biolampy při léčbě popálenin


Diagnóza

Muž, popálenina pravé ruky 3. stupně, kůže je postižena v celé tloušťce, proměněna v hnědou denaturovanou nekrotickou tkáň.

Dosavadní léčba

Omývání studenou chlorovanou vodou. Neproběhla návštěva lékaře a odstranění nekrotické tkáně.

Obtíže

Velmi vážná popálenina předloktí s nekrózou kůže by vyžadovala odstranění této tkáně a její nahrazení. Pacient však odmítl zásah. Plocha popáleniny znecitlivělá, nebolestivá. Hrozí riziko vniknutí infekce. Situace je zhoršena a více riskantní vzhledem k celkovému špatnému stavu pacienta.

Aplikace Biostimulu

Aplikace Biostimulu byla prováděna 1krát denně po dobu 20 minut na postiženou oblast a okolí. Doplněno aplikací BioFluidu.

Závěr

Stav před začátkem léčby byl velmi vážný a plně indikovaný k odstranění nekrotické tkáně a nahrazení transplantátem. Muž podstoupil pouze léčbu fototerapií. Průběh a výsledky léčby ilustrují léčebné účinky metody Fotonyx. Nálezy jsou plně v souladu s teoretickými předpoklady o biologickém účinku světla a doposud publikovanými studiemi na toto téma. Aplikace metody Fotonyx velice efektivně podněcuje progresivní hojení rány a urychluje jeho průběh. Zlepšuje prokrvení a tedy i výživu postižené tkáně, které vede k rychlejší obnově funkce postižené tkáně. Běžné způsoby léčby často nezabrání rozvoji zánětu v oblasti rány. Díky protizánětlivému účinku červeného polarizovaného světla nedochází během léčby Biostimulem v tomto případě k žádným komplikacím, které jinak hojení zpomalují a znesnadňují. Metoda Fotonyx podněcuje produkci tvorby kolagenu, dochází tedy nejen k urychlení hojení, ale výsledná jizva má také esteticky přijatelnější vzhled.

 

1. den aplikace

Velmi vážná popálenina předloktí s denaturací a nekrózou kůže.

biolampa při popáleninách

10. den aplikace

Po týdnu aplikace se nekróza odlučuje, pod ní je zdravá, zhojená tkáň.

biolampa při popáleninách

16. den aplikace

Po dvou týdnech aplikace je popálenina zcela zhojená. Došlo k výraznému zkrácení doby hojení, která jinak v takových případech trvá v řádech týdnů až měsíců. Nová tkáň je pevná.

biolampa při popáleninách