Defekt po amputaci a nasazení biolampy


Diagnóza

Muž, 60 let, diabetes mellitus II. typu, rozsáhlý nehojící se defekt po amputaci malíčku.

Dosavadní léčba

Inzulín.

Obtíže

Dlouhodobý chronický stav nereagující na běžné postupy. Rány se nehojí v důsledku komplikací diabetu, které již vedly k amputaci malíčku. Vzhledem k těmto obtížím je vysoká pravděpodobnost výskytu dalších defektů.

Aplikace Biostimulu

Biostimul byl aplikován 2krát denně po dobu 10 minut na oblast defektu, dále byla prováděna aplikace na akupunkturní oblasti pro diabetes a imunitu.

Závěr

Vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu pacienta i předchozímu výskytu defektů vedoucím k amputaci malíčku byl stav vážný. Dosavadní klasická léčba byla dlouhodobě neúspěšná. Pacient se rozhodl pro účast ve studii léčebných účinků systému Biostimulvyužívající metody Fotonyx a podstoupil tuto léčbu.


Průběh a výsledky léčby ilustrují léčebné účinky metody Fotonyx. Nálezy jsou plně v souladu s teoretickými předpoklady o biologickém účinku světla a doposud publikovanými studiemi na toto téma.


Aplikace metody Fotonyx velice efektivně podněcuje progresivní hojení rány a urychluje jeho průběh. Aplikace Biostimulu poté akceleruje hojivé procesy.


Díky analgetickému účinku metody Fotonyx dochází k výraznému potlačení bolesti. Běžné způsoby léčby často nezabrání rozvoji zánětu v oblasti rány. Díky protizánětlivému účinku polarizovaného světla nedochází během léčby Biostimulem v tomto případě k žádným komplikacím, které hojení zpomalují a znesnadňují. Po plném zhojení a následné pravidelné aplikaci alespoň 1–2krát týdně nedochází k dříve běžným recidivám.

 

1. den aplikace

Na začátku léčby jde o rozsáhlý nehojící se defekt po amputaci malíčku pravé nohy v důsledku diabetického defektu.

amputace a nasazení biolampy

6 den aplikace

Po šestidenní aplikaci se od krajů začíná defekt stahovat. Nekrotická tkáň je odloučena, zánět ustupuje.

amputace a nasazení biolampy

33. den aplikace

Po měsíci je defekt zmenšen na polovinu své původní velikosti, stav je stabilizovaný, tkáň granuluje.

amputace a nasazení biolampy

54. den aplikace

Po necelých dvou měsících je defekt zatažen, otok ustoupil, rána je téměř zhojená, tkáň celé nohy dobře prokrvená.

amputace a nasazení biolampy