Použití biolampy po úrazech

Vložil: Biolampa Biostimul Komentář: 0 Hit: 8929

Článek švýcarského doktora Zlatka Simunoviče o pozitivních účincích biolampy použité při sportovních zraněních.

Biolampa Biostimul pomáhá po sportovních úrazech

Sportovní úrazy léčí fototerapie 

 Pohybové aktivity jako jogging, lyžování, cvičení ve fitness, kolektivní míčové sporty a také chůze se staly nenahraditelnou součástí života moderního člověka. Lidé provozují sport z různých důvodů: někteří proto, aby snížili svou tělesnou váhu nebo aby vypadali lépe, jiní aby si léčili některé choroby nebo jim předcházeli. Pravidelné cvičení sni-žuje výskyt chronických muskulo-skeletálních poruch, kardiovaskulárních a dalších systémových chorob a vede ve svých důsledcích ke znatelně lepší kvalitě života.

S intenzivnější sportovní aktivitou ale stoupá četnost sportovních úrazů. A díky důležitému psychologickému dopadu na jednotlivce působí přerušení sportovní aktivity - byť jen dočasné - někdy člověku větší škodu než samotné zranění. Potřeba rychlého a účinného návratu ke sportovnímu soutěžení a profesionálním aktivitám vytváří stálý tlak na lékařskou vědu, aby nalézala nové a účinnější metody léčby sportovních zranění.

Laserová terapie

Do popředí se staví nízkovýkonná laserová terapie (LLLT), do které patří i biostimulační přístroje, jenž má zejména díky pozitivním terapeutickým výsledkům velice nízký podíl recidiv. Aplikace této terapie u sportovních zranění přináší účinnou úlevu od bolesti, zlepšuje hojení ran při aplikaci na chirurgicky ošetřené sportovní úrazy a potlačuje záněty, což vede ke zlepšení funkční schopnosti a zlepšení soutěžní výkonnosti ve výrazně kratším časovém úseku. Těchto účinků se dosahuje prostřednictvím zlepšené lokální mikrocirkulace a tím snížení otoků a hematomů. Redukce otoku a hematomu má za následek dodatečnou úlevu od bolesti, což následně vede ke znovuzískání funkční schopnosti. Zároveň LLLT působí na snížení bolestivosti i prostřednictvím nejrůznějších mechanismů (t.j. zvyšuje hladinu ß-endorfinů v míšní tekutině, zvyšuje hladiny serotoninu a glukokortikoidů v moči, snižuje uvolňování bradykininu, histaminu a acetylcholinu, zvyšuje tvorbu ATP, zvyšuje práh bolestivosti, zvyšuje lokální mikrocirkulaci a tok lymfy atd.). Výsledkem je to, že LLLT výrazně urychluje ústup lokálních klinických příznaků, což působí zvýšenou funkční schopnost. Pacienti po LLLT zahajují ve srovnání s neozařovanými pacienty aktivní cvičení nebo gymnastiku podstatně dříve.

Zdá se, že profesionální sportovci mohou zahájit trénink podstatně dříve než ti, kteří byli léčeni pouze standardizovaný- mi fyzioterapeutickými metodami. Dochází navíc k minimální ztrátě fyzické formy a efektivnějšímu návratu k soutěžení. Na psychologické úrovni vykazují minimální ztrátu motivace a jsou spokojenější než ostatní pacienti. Mezi výhody LLLT patří rychlý (t.j. až poloviční doba ve srovnání s neozařovanými pacienty) a účinný ústup lokálních klinických projevů spolu se zlepšením ve funkčních schopnostech, vyloučení používání analgetik a protizánětlivých preparátů, žádné infekce, žádné pulmonární nebo kardiovaskulární disfunkce, žádná rizika nebo následky, dobrá tolerance pacientem v jakémkoliv věku, muži i ženami. LLLT se ukazuje jako bezbolestná terapie, efektivní s sportovní úrazy lze snadno zvládnout nízkovýkonnou laserovou terapií .

Dr. Zlatko Simunovic, FMH, Locarno, Švýcarsko Zpracováno podle knihy "Lasers in Medicine and Dentistry"

Komentáře

Zanech svůj komentář