Diabetická noha

Diagnóza

Muž, 56 let, diabetes mellitus II. typu, po naražení nohy vznik defektu po celé šířce chodidla 2,5 x 4 cm, zasahující i laterálně, spodina hyperemická, prosáknutá, okolí se zánětovým lemem, výrazná bolestivost

Dosavadní léčba

Inzulín 4krát denně. Chirurgické uvolnění prostorů šlach, evakuace hnisu.

Obtíže

Chodidlo i laterální strana nohy je velice bolestivá, oteklá. U diabetických pacientů může dojít např. následkem poranění ke vzniku velmi obtížně se hojící rány. Vlivem diabetu dochází k poškození cév a tím i poruchám cirkulace krve zejména v dolních končetinách, což ztěžuje proces hojení.

Aplikace Biostimulu

Na začátku terapie aplikován Biostimul 2–3krát denně 10 minut lokálně na oblast defektu v kontinuálním režimu. Po dvou týdnech aplikace v pulzním režimu 3krát denně.

Závěr

Defekt pravého chodidla před začátkem léčby Biostimulem nejevil známky hojení, v oblasti defektu a jeho okolí probíhal zánět. Stav před začátkem léčby byl vážný i vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu pacienta a předchozímu výskytu defektů vedoucím k amputaci malíčku. Dosavadní klasická léčba byla dlouhodobě neúspěšná. Pacient se rozhodl pro účast ve studii léčebných účinků systému Biostimul využívající metody Fotonyx a podstoupil tuto léčbu.

Průběh a výsledky léčby ilustrují léčebné účinky metody Fotonyx. Nálezy jsou plně v souladu s teoretickými předpoklady o biologickém účinku světla a doposud publikovanými studiemi na toto téma.

Již po týdnu aplikace metody Fotonyx systémem Biostimul je postižená noha plně stabilizována. Aplikace metody Fotonyx velice efektivně podněcuje progresivní hojení rány a urychluje jeho průběh. Rána se velice rychle začíná vyplňovat zdravou granulózní tkání, okraje rány se viditelně stahují, a to již po několika aplikacích. Po třech týdnech aplikace metody Fotonyx je noha plně stabilizována. Díky analgetickému účinku zároveň dochází k výraznému potlačení bolesti.

Běžné způsoby léčby často nezabrání rozvoji zánětu v oblasti rány. Díky protizánětlivému účinku červeného polarizovaného světla nedochází během léčby

 

1. den aplikace

Před zahájením léčby Biostimulem je defekt a jeho okolí velmi bolestivé, oteklé a zanícené. Defekt je hluboký a nejeví známky hojení.

biostimul a diabetická noha

6. den aplikace

První týden aplikace dochází k ústupu edému, výraznému zmírnění bolesti. Začíná fáze regenerace.

biostimul a diabetická noha

27. den aplikace

Po čtyřech týdnech aplikace Biostimulu je pozorovatelné výrazné zmenšení defektu, spodina i okraje jsou vitálnější. Proces je plně stabilizovaný. Dochází k výrazné epitelizaci.

biostimul a diabetická noha

90. den aplikace

Po tříměsíční aplikaci je proces plně zhojený. Na spodině nohy přetrvává krusta. Stav bez patologického nálezu, plně stabilizovaný.

biostimul a diabetická noha