Kdy není vhodné Biolampu používat

Každý druh terapie, který má zásadní vliv na lidské zdraví, má své výhody, ale i omezení, při kterých se nesmí používat, tzv. kontraindikace. Věnujte proto této kapitole zvýšenou pozornost, neboť zdraví má člověk jen jedno a riskovat se v těchto případech, bez předchozí konzultace s lékařem, nevyplácí. Pokud však budete tato drobná omezení respektovat, nemáte se při aplikaci polarizovaného světla Biostimulu čeho obávat.

Fototerapii není obecně vhodné používat:

 1. V době léčby zhoubných nádorů nebo na ošetření jizev po jejich operaci.
 2. U osob s epilepsií pro nebezpečí vyvolání epileptického záchvatu. Jakékoliv použití proto raději vždy konzultujte s lékařem. Pulzní režim je pro osoby s epilepsií vždy zakázán.
 3. Při zvýšeném riziku přímého zasažení oční sítnice (riziko snížíme zavřením obou očí).
 4. Na oblast štítné žlázy při její zvýšené funkci, při jejím zvětšení a ani k ošetření jizvy

po operaci štítné žlázy. Vždy je nutné se předem poradit s lékařem.

 1. Po podání léku nebo aplikaci jiného přípravku s obsahem fotosenzibilizující látky.
 2. Na akutní zdroje infekcí (zejména ve spojení s horečnatými stavy) bez předchozí konzultace s lékařem.

Obávat se naopak nemusíte používat fototerapii:

 1. V oblasti pohlavních orgánů. Nebyl totiž pozorován žádný negativní vliv neinvazivní fototerapie na tyto orgány ani v případě její vnitřní aplikace – tu však přenechte lékaři.
 2. U osob s kardiostimulátorem. Podle posledních dostupných informací se v žádném případě není třeba obávat negativních reakcí. Dřívější odkazy v odborné literatuře poukazovaly na možná nebezpečí, ale byly to mylné údaje, které bohužel stále část odborné veřejnosti ze setrvačnosti rozšiřuje.
 3. U dětí v oblasti růstových chrupavek. Další z pověstí byla vyvrácena studiemi anglických lékařů, které prokázaly, že obava z poškození dětských chrupavek je neopodstatněná.

Pokud léčebné postupy budete nejdříve konzultovat s odborným lékařem, dostanete vždy patřičné poučení a rady nezbytné k dosažení optimálního léčebného efektu.

Kdy není opatrnosti nazbyt…

Při aplikaci na oblast kloubů, zejména při jejich postižení na metabolickém podkladě (u dny, revmatické artritidy a artrózy), může zhruba u 15% uživatelů dojít k mírnému zvýšení bolestivosti v ošetřované oblasti. Tento stav je způsoben přirozenou reakcí organismu na terapii a není důvodem k jejímu přerušení. Použitím kontinuálního režimu, pomalým pohybem Biostimulu nad ošetřovanou oblastí nebo zkrácením aplikační doby dojde postupně k ústupu bolestivosti a k dosažení

žádoucího analgetického efektu.

 1. Při výskytu krvácení nebo při jeho zesílení (např. otevřené rány, bércové vředy), vyvolaném schopností polarizovaného světla rozšiřovat cévy, nesviťte přímo na postižené místo – problémům předejdete aplikací světla na okraje defektu
 2. Při aplikaci u osob se sníženou citlivostí - v kombinaci s analgetickým efektem Biostimulu by další snížení citlivosti vedlo k potlačení přirozených obranných reflexních mechanismů organismu (např. necitelnost popálení pokožky slunečním zářením).
 3. Při výskytu svědění v ošetřované oblasti (zejména při svícení do ucha), z důvodu jejího nadměrného vysušení, doporučujeme ošetřit citlivé místo zvlhčujícími oleji (např. ricinový olej) nebo přírodními mastmi.