Jak mi biolampa biostimul může pomoci?

Účinek červeného polarizovaného světla na organismus

Léčba elektromagnetickým zářením v rozsahu viditelné části spektra, případně jeho ultrafialové a infračervené oblasti, využívající účinku energie fotonů nachází široké uplatnění v mnoha oborech moderní medicíny.

V oblasti léčby akutních i chronických ran dosahuje biolampa biostimul podle celé řady studií i klinických zkušeností mimořádných výsledků (Vanscheidt, 2002).

Mezi hlavní výhody metod fototerapie patří snadná aplikace, neivazivnost, možnost aplikace i v domácích podmínkách a také nízká cena celkové léčby (oproti běžné léčbě). Léčba světlem - tzv. fototerapie využívá jednak nepolarizované záření (UV, nepolarizované světlo, IR) nebo záření polarizované (laser, biolampa). Použití polarizovaného světla oproti světlu nepolarizovanému podle

celé řady odborných studií i na základě klinické praxe vykazuje možnosti úspěšného a efektivního použití téměř ve všech oblastech medicíny (Fenyö et al, 2002). Odborná i laická veřejnost je v současné době poměrně dobře seznámena s možnostmi a účinky terapie laserem, méně pak s možnostmi tzv. biolamp, přestože v odborné literatuře dnes nalézáme velké množství studií, které se touto problematikou zabývají (Gvozdjáková et al, 2005).Účinky biolamp se v zásadě s laseroterapií kryjí, i když v mnoha ohledech nedosahují úrovně efektivity léčebného použití laseru. Nasazení laseru je ovšem spojeno s přísnými aplikačními a bezpečnostními pravidly, která de facto umožňují použití pouze ve zdravotnických zařízeních a to výhradně odborně proškoleným personálem. Tyto problémy a omezení řeší nová generace fototerapeutických systémů, které nepodléhají výšeuvedeným omezením, mají účinnost ekvivalentní laseru, jejich užívání je zcela bezpečné a aplikace velmi snadná. Metoda kombinující tyto přednosti a vykazující vysokou efektivitu byla pojmenována „FOTONYX“. Tyto nové systémy fototerapie tak spolu s efektivitou odpovídající téměř plně laserovým zařízením přinášejí další výhody.

Hlavní výhody biolampy Biostimul

Nižší pořizovací cena, možnost využívat zařízení v domácích podmínkách, úplná absence rizika poškození pacienta při neodborné manipulaci, bez nutnosti dodržovat přísná bezpečnostní a hygienická pravidla, která komplikují účinnou terapii laseru a prakticky tak znemožňují její využití v domácích podmínkách, neomezená mobilita.

Léčebné využití této nové generace fototerapeutických systémů tak kombinuje vysokou léčebnou účinnost polarizovaného světla, naprostou bezpečnost (jak z hlediska techniky použití, tak i absence vedlejších účinků) a jednoduchost aplikace (jak v klinických tak domácích podmínkách).

Kromě celé řady studií, zaměřených na využití polarizovaného světla u širokého spektra indikací a jeho účinnost, existují i experimentální studie, které zkoumají specifické i nespecifické fyziologické mechanismy účinku na buněčné i organické úrovni.

Fyziologické mechanismy účinku fototerapie:

 • Aktivace produkce ATP.
 • Podpora multiplikace kolagenových vláken.
 • Stimulace produkce specifických enzymů, podílejících se na buněčné regeneraci.
 • Stimulace rozvoje nových krevních cest.
 • Stimulace lymfatického systému.
 • Stimulace zvýšené DNA a proteinové syntézy na buněčné úrovni. (Barter, 1997)

Specifické účinky fototerapie :

 • Analgetický
  • lokální změny v potenciálech buněčných membrán neuronů v PNS vedoucí ke snížení podnětového prahu
  • produkce beta-endorfinů (příp. nespecifických opioidů)
 • Protizánětlivý
  • snížená tvorba prostaglandinů v tkáních
 • Biostimulační
  • stimulace mitochondriálních systémů
  • akcelerace metabolických procesů
  • stimulace produkce T-lymfocytů (Barter, 1997)

Metoda progresivní fototerapie - FOTONYX

Prvním revolučním zařízením na světovém trhu, které využívá spojení efektivity léčebného využití laseru a biolamp, tedy metodu progresivní fototerapie FOTONYX jsou terapeutické systémy řady BIOSTIMUL, vyvinuté ve spolupráci s Akademií věd ČR a vyráběné společností BIOTHERAPY. Metoda FOTONYX využívá jako zdroj světla speciální vysoce svítivé LED diody s červeným monochromatickým světlem. Účinného vysokého stupně polarizace je dosaženo speciální polarizační folií – to umožňuje více než dvojnásobnou hloubku průniku do měkkých tkání (viz dále). Dosahovaná míra polarizace je díky kombinaci unikátních technologií jen o 2 % nižší než u biostimulačních laserů! Polarizované světlo metody FOTONYX je studené, neprohřívá ošetřovanou tkáň, což je terapeuticky zvláště důležité zejména při léčbě zánětů.

Systémy světelné terapie Biostimul jsou vyráběny v řadách pro domácí i klinické účely. Nová generace fototerapeutických systémů, vykazující efektivitu laseroterapie kombinovanou s uznávanými přednostmi původních biolamp, tak otevírá zcela nové možnosti v neinvazivní, ekonomicky, časově i prostorově nenáročné a pro pacienta nezatěžující léčbě a dále i v prevenci celé řady akutních i chronických zdravotních obtíží. Celá řada studií kromě jiného uvádí, že při působení metody FOTONYX kromě lokálních změn dochází i ke změně celé řady biochemických markerů, poukazuje na to, že fototerapie, byť aplikovaná lokálně, působí systémově a s vysokou pravděpodobností pozitivně ovlivňuje i celkový stav pacienta. Tyto nálezy byly uvedeny již celou řadou studií (např.:Kertesz, 1982; Vanscheidt, 2002; Gvozdjáková, 2005).

Fototerapie metodou FOTONYX tak představuje velice zajímavou volbu v širokém spektru medicínských oblastí a to nejen pro pacienta, ale i ošetřující personál.