Defekt po amputaci a nasazení biolampy


Diagnóza

Muž, 50 let, diabetes mellitus I. typu s komplikacemi, dominuje diabetická noha. Inzulin. Stav po opakovatelných amputacích dolních končetit. Amputace levé nohy pod kolenem v důsledku diabetické nohy. Lokální nález: defekt kůže v oblasti pahýlu na ventrální straně části levé nohy. Hluboký kožní defekt vznikl jako reakce na nošení protézy. Ložisko hyperemické s jemně prosvítající cévní kresbou, palpačně bolestivé, bez zánětu.

Stav po amputaci dig I,II,III,IV,V pedis 1 dx stav po amputaci pod kolenem vlevo, diabetická noha Verner III, ulcus ventriculi, anamický syndrom, diabetická makro a mikroangiopathie, hypothyreosis, stav po opakovatelnýh pancreatitis ac, stav po NCPM, diabetická polyneuropathie a nefropathie, hypertenzivní choroba, hepatosplenomegálie

Dosavadní léčba

Inzulin

Obtíže

Dlouhodobý chronická stav nereagujicí na bězné postupy. Při nošení protézy vznikají velmi bolestivé otlaky a odřeniny. Rány se nehojí v důsledku odřeniny diabetu, je na ně vyvíjen neustálý tlak.

Aplikace Biostimulu

Biostimul byl aplikován 2krát denně po dobu 10 minut na oblast defektu a jeho okolí v kontinuálním režimu.

Závěr

Vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu pacienta i předchozímu výskytu defektů vedoucím k amputaci byl stav vážný. Dosavadní klasická léčba byla dlouhodobě neúspěšná. Pacient se rozhodl pro účast ve studii léčebných účinků systému Biostimul využívající metody Fotonyx a podstoupil tuto léčbu.

Průběh a výsledky léčbu ilustrují léčebné účinky meotdy Fotonyx. Nálezy jsou plně v souladu s teoretickými předpoklady o biologickém účinku světla a doposud publikovanými studiemi na toto téma.

Aplikace metody fotonyx velice efektivně podněcuje progresivní hojení rány a urychluje jeho průběh. Ve tředím týdnu léčby v tomto případě byla odstraněna nekrotická tkáň. Aplikace Biostimulu poté akceleruje hojivé procesy.

Díky analgetickému účinku metody Fotonyx zároveň dochází k výraznmu potlačení bolesti. Běžné způsoby léčby často nezbrání rozovi zánětu v oblasti rány. Díky protizánětlivému účinku polarizovaného světla nedochází během léčby Biostimulem v tomto případě k žádným komplikacím v podobě zánětů nebo otoků, které hojení zpomalují a znesnadňují. Po plneém zhojení a následné pravidelné aplikace alespoň 1-2krát týdně nedochází k dřívě běžným recidivám.

 

1. den aplikace

Na začátku léčby je defekt velmi bolestivý, hluboký. Neustálý tlak působící na oblast defektu znemožňuje jeho zhojení

12. den aplikace

Druhý týden aplikace je defekt téměř zahojený. Probíhá proces intenzivní regenerace. Bez známek zánětu.

léčení pahýlu biolampou

30. den aplikace

Po měsíční aplikaci je defekt zcela zhojený. V místě původního defektu se tvoří pevný kožní kryt.

léčení pahýlu biolampou

90. den aplikace

Zhojená tkán je zcela bez poruchy integrity a funkce

léčení pahýlu biolampou