Chronicky špatně se hojící rány a biolampa


Diagnóza

Muž, 46 let, diabetes mellitus II. typu, erysipel, kardinální insuficience, hypertenze III. stupně, hyperlipoproteinemie, obezita.

Dosavadní léčba

Dlouhodobá klasická léčba byla neúspěšná včetně hospitalizace v nemocnici

Obtíže

Jedná se o velmi těžký defekt na nártu nohy zasahující až po šlachový aparát. Vzhledem k rozsáhlé probíhající nekróze je v ohrožení celá noha. Léčbu komblikuje celkově špatný stav pacienta.

Aplikace biolampy Biostimul

Z počátku aplikace Biostimulu prováděna v kontinuálním režimu 2krát denně 10-30 minut při převazech. Dále byly prováděny aplikace na akupunkturní oblasti pro zlepšení stavu cukrovky (9,10,16,7a,7b) a vysokého tlaku (pravé podpaží v úrovni bradavek 10, 16). Po měsíci přechod na pulzní režim, aplikace Biostimulu 2krát denně 20 minut. Občasná hyperbarie a krytí Nugelem

Závěr

Stav před začátkem léčby Biostimulem byl neslučitelný s obnovením funkce postižené nohy. Dosavadní klasická léčba byla dlouhodobě neúspěšná. Pacientovi byla indikována okamžitá amputace nohy. Pacient se rozhodl pro účast ve studii léčebných účinků systému Biostimul využívající metody Fotonyx a podstoupil tuto léčbu.

Průběh a výsledky léčby ilustrují léčebné účinky metody Fotonyx. Nálezy jsou plně v souladu s teoretickými předpoklady o biologickém účinku světla a doposud publikovanými studiemi na toto téma.

Již po třetím týdnu aplikace metody Fotonyx systémem Biostimul je postižená noha plně stabilizována. Aplikace metody Fotonyx velice efektivně podněcuje prograsivní hojení rány a urychluje jeho průběh. Rána se velice rychle začíná vyplňovat zdravou granulózní tkání, okraje rány se viditelně stahují, a to již po několika aplikacích. Díky analgetickému účinku metody Fotonyx zároveň dochází k výraznému potlačení bolesti.

Běžné způsoby léčby často nezabrání rozvoji v oblasti rány. Díky protizánitlivému účinku polarizovaného světla nedochází během léčby Biostimulem v tomto případě k žádným komplikacím v podobě zánětů a otoků, které hojení zpomalují a znesnadňují.

1. den aplikace

Před začátkem léčby Biostimulem jde o velmi těžký hluboký defekt s nekrózou.

léčba chronických ran biolampou

20. den aplikace

Po třech tdnech aplikace Biostimulu se rána zatahuje, vyplňuje se zdravou tkání. Rána je zcela nebolestivá

léčba chronických ran biolampou

60. den aplikace

Po dvou měsících léčby dochází ke zmenšování rány a zároveň k výraznému zlepšení celkového stavu pacienta. Snížení dávek léku na vysoký tlak (posledních 5 let tlak 150/100, nyní 119,79)

léčba chronických ran biolampou

115. den aplikace

Čtvrtý měsíc léčby Biostimulem je noha zdravá, rána je uzavřená.

léčba chronických ran biolampou